Stichting Hugo van der Poelfonds

Charitatieve instelling gemeente Kaag en Braassem

Wie was Hugo van der Poel?

Hugo van der Poel werd op 30 augustus 1897 te Rijpwetering  geboren. In 1924 werd hij eigenaar van een graan- en veevoederhandel te Oude Wetering in de toenmalige Gemeente Alkemade. Hij kampte vanaf zijn jeugd met een zwakke gezondheid. Hij was dan ook vaak ziek. De ziekte TBC noodzaakte hem tot een langdurig verblijf in een sanatorium.

De lange duur van zijn ziekte gaf hem gelegenheid over dingen na te denken. In zijn testament d.d. 11 december 1944 liet hij opnemen om een “Stichting Hugo van der Poelfonds” in het leven te roepen. Een charitatieve instelling waarbij hij zijn gehele zakelijke vermogen inbracht. Op 1 februari 1945 overleed hij.  

De “Stichting Hugo van der Poelfonds” werd op 14 februari 1945 opgericht. Het werkgebied betreft momenteel de Gemeente Kaag en Braassem.