“Door middel van geld of geschenken het leven te veraangenamen van zieken, bejaarden,  eenzamen en behoeftigen, ongeacht religie of politieke gezindten, wonende in de regio van de Gemeente Kaag en Braassem”

De stichting geeft ook financiële steun aan organisaties en instellingen die hun activiteiten richten op het welzijn van bepaalde groepen in de samenleving.