Nieuws

2019

Op 7 oktober 2019 zijn alle contactgroepen bij elkaar geweest en is informatie uitgewisseld 

2018

 Donatie van € 100.000,- voor de realisatie van het Hospice “Amandihuis”. 

2018 

Het bestuur vergadert elke 3 maanden, of vaker indien gewenst. Elke twee jaar is er een bijeenkomst voor de leden van de negen contactgroepen uit de dorpskernen van de gemeente Kaag en Braassem.