Nieuws

2018

De stichting heeft een toezegging gedaan van € 100.00,00 t.b.v. de op te richten Stichting Hospice Amandi.

za 15-12-2018

Het bestuur vergadert elke 3 maanden. Daarnaast wordt er om de 2 jaar een vergadering gehouden met alle medewerkers van de stichting. Op deze pagina wordt nieuwswaardige informatie daaromtrent geplaatst