Het uit 3 personen bestaande bestuur vergadert elke 3 maanden. Daarnaast wordt er om de 2 jaar een vergadering gehouden met alle medewerkers van de stichting. De Gemeente Kaag en Braassem omvat 11 kernen. In deze kernen zijn 9 contactpersonen samen met hun assistenten werkzaam voor de stichting. Totaal 30 stuks. Zij geven tijdens deze vergadering  aan hoe de contacten verlopen met degenen die voldoen aan de doelstelling van de stichting en wat er nog verbeterd  of aangevuld moet worden. Elke kern heeft een budget ter beschikking gekregen. 

Financieel overzicht 2022 

Financieel overzicht 2020 en 2021 

Financieel overzicht 2019 en 2020